Vår modell

Opt er kort for optimalisering. Vi har valgt å gi selskapet vårt dette navnet fordi optimalisering er nøkkelordet i alt vi gjør. I den nye digitale hverdagen nytter det ikke lenger å kjøpe media og vente på at resulatetene skal komme av seg selv. I Opt er vi spesialister på performance marketing, og vår modell er å måle, teste, justere og analysere. Kundens mål er veiviser for alt vi gjør, og vi leverer kompetanse, dedikasjon og engasjement for å optimalisere kundens verdi av hver krone brukt på digital markedsføring.

Treffe

Vi treffer de riktige målgruppene for deg! Med utgangspunkt i klare målsetninger undersøker vi potensialet for segmentering av kundemassen. Vi skreddersyr innhold til spesifikke kundesegmenter, og tilpasser budskapet til ulike markedsføringskanaler. Vi har ekspertkompetanse på markedsføring i de aller fleste digitale kanaler. Resultatet er den mest relevante trafikken til din nettside.

Aktivere

Det hjelper ikke å treffe de riktige målgruppene dersom de ikke er aktive på den måten du ønsker. Enten du ønsker salg, merkevarebygging, engasjement, leads, eller noe helt annet handler aktivering om samspillet mellom markedsføring og godt optimerte nettsider. Forståelse av hele kundereisen er avgjørende, slik at alle steg kan optimaliseres. Målet er aktive og engasjerte brukere.

Beholde

Ingen målgrupper er viktigere enn de som allerede har et kundeforhold til deg. Kundedatabasen er et viktig verktøy for å lære om dine kunder, og brukes for optimal oppfølging av eksisterende kunder, samt målretting mot nye. Spennende og tilpassede budskap er avgjørende, og det må leveres som forventet hver gang for å beholde gode, lojale kunder.